Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ADANA, S e y h a n 

  АДАНÁ, Сейщан – Тцркийянин ъ.-унда ил. Сащ. 14,03 мин км2. Ящ. 3,0 млн. (2000). Инз. м. Адана ш.-дир. Тцркийянин ясас памбыгчылыг р-ну олан Чукурова овалыьындадыр. Машынгайырма, тохуъулуг, йейинти, аьаъ емалы, семент сянайеси инкишаф етмишдир. Ун-т вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ADANA, S e y h a n 

  АДАНÁ, Сейщан – Тцркийянин ъ.-унда ил. Сащ. 14,03 мин км2. Ящ. 3,0 млн. (2000). Инз. м. Адана ш.-дир. Тцркийянин ясас памбыгчылыг р-ну олан Чукурова овалыьындадыр. Машынгайырма, тохуъулуг, йейинти, аьаъ емалы, семент сянайеси инкишаф етмишдир. Ун-т вар.

  ADANA, S e y h a n 

  АДАНÁ, Сейщан – Тцркийянин ъ.-унда ил. Сащ. 14,03 мин км2. Ящ. 3,0 млн. (2000). Инз. м. Адана ш.-дир. Тцркийянин ясас памбыгчылыг р-ну олан Чукурова овалыьындадыр. Машынгайырма, тохуъулуг, йейинти, аьаъ емалы, семент сянайеси инкишаф етмишдир. Ун-т вар.