Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDALANLI

  Азярб. Респ. Губадлы р-нунун Гайалы я.д.-ндя кянд. Р-н мяркязиндян 5 км шм.-да, Бярэцшад чайынын сол сащилиндя, даьятяйи яразидядир. Ящ. 56 (2008); ишьалдан (август, 1993) яввял щейвандарлыг вя якинчиликля мяшьул олмушдур. Ибтидаи мяктяб, клуб, мядяниййят еви, тибб мянтягяси, китабхана; 14 ясря аид “Ъаваншир” тцрбяси вя “Эцнбяз” вар иди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDALANLI

  Азярб. Респ. Губадлы р-нунун Гайалы я.д.-ндя кянд. Р-н мяркязиндян 5 км шм.-да, Бярэцшад чайынын сол сащилиндя, даьятяйи яразидядир. Ящ. 56 (2008); ишьалдан (август, 1993) яввял щейвандарлыг вя якинчиликля мяшьул олмушдур. Ибтидаи мяктяб, клуб, мядяниййят еви, тибб мянтягяси, китабхана; 14 ясря аид “Ъаваншир” тцрбяси вя “Эцнбяз” вар иди.

  ABDALANLI

  Азярб. Респ. Губадлы р-нунун Гайалы я.д.-ндя кянд. Р-н мяркязиндян 5 км шм.-да, Бярэцшад чайынын сол сащилиндя, даьятяйи яразидядир. Ящ. 56 (2008); ишьалдан (август, 1993) яввял щейвандарлыг вя якинчиликля мяшьул олмушдур. Ибтидаи мяктяб, клуб, мядяниййят еви, тибб мянтягяси, китабхана; 14 ясря аид “Ъаваншир” тцрбяси вя “Эцнбяз” вар иди.