Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BALAŞ Yolanda

  БÁЛАШ Йоланда (д.12.12.1936, Тимишо-ара) – румын идманчысы. Щцнд.-я тулланма цзря 17-ъи Йай Олимпийа Ойунлары (1960, Рома; 1,85 м), 18-ъи Йай Олимпийа Ойунлары (1964, Токио; 1,90 м) вя Авропа чемпиону (1958, 1962). Дяфялярля дцнйа рекордчусу; дцнйа рекордуну 16 см тязялямишдир (1,75 м-дян 1,91 м-ядяк).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BALAŞ Yolanda

  БÁЛАШ Йоланда (д.12.12.1936, Тимишо-ара) – румын идманчысы. Щцнд.-я тулланма цзря 17-ъи Йай Олимпийа Ойунлары (1960, Рома; 1,85 м), 18-ъи Йай Олимпийа Ойунлары (1964, Токио; 1,90 м) вя Авропа чемпиону (1958, 1962). Дяфялярля дцнйа рекордчусу; дцнйа рекордуну 16 см тязялямишдир (1,75 м-дян 1,91 м-ядяк).

  BALAŞ Yolanda

  БÁЛАШ Йоланда (д.12.12.1936, Тимишо-ара) – румын идманчысы. Щцнд.-я тулланма цзря 17-ъи Йай Олимпийа Ойунлары (1960, Рома; 1,85 м), 18-ъи Йай Олимпийа Ойунлары (1964, Токио; 1,90 м) вя Авропа чемпиону (1958, 1962). Дяфялярля дцнйа рекордчусу; дцнйа рекордуну 16 см тязялямишдир (1,75 м-дян 1,91 м-ядяк).