Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BOLNİSİ RAYONU

  БОЛНИСИ РАЙОНУ, Болниси бялядиййяси – Эцръ.-ын ъ.-унда, Квемо-Картли бюлэясиндя инз. я. ващиди. Ящ. 77,8 мин (ясасян азярб.-лардыр; 2010). Тарихи Борчалы мащалы яразисиндядир. Шм.-дан Тетрискаро (Аьбулаг), г.-дян вя ъ.-г.-дян Дманиси (Башкечид), ш.-дян Марнеули (Сарван) р-нлары иля, ъ.-дан ися Ерм.-ла щямсярщяддир. Инз. м. Болниси ш.-дир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BOLNİSİ RAYONU

  БОЛНИСИ РАЙОНУ, Болниси бялядиййяси – Эцръ.-ын ъ.-унда, Квемо-Картли бюлэясиндя инз. я. ващиди. Ящ. 77,8 мин (ясасян азярб.-лардыр; 2010). Тарихи Борчалы мащалы яразисиндядир. Шм.-дан Тетрискаро (Аьбулаг), г.-дян вя ъ.-г.-дян Дманиси (Башкечид), ш.-дян Марнеули (Сарван) р-нлары иля, ъ.-дан ися Ерм.-ла щямсярщяддир. Инз. м. Болниси ш.-дир.

  BOLNİSİ RAYONU

  БОЛНИСИ РАЙОНУ, Болниси бялядиййяси – Эцръ.-ын ъ.-унда, Квемо-Картли бюлэясиндя инз. я. ващиди. Ящ. 77,8 мин (ясасян азярб.-лардыр; 2010). Тарихи Борчалы мащалы яразисиндядир. Шм.-дан Тетрискаро (Аьбулаг), г.-дян вя ъ.-г.-дян Дманиси (Башкечид), ш.-дян Марнеули (Сарван) р-нлары иля, ъ.-дан ися Ерм.-ла щямсярщяддир. Инз. м. Болниси ш.-дир.