Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BOLT Useyn

  БОЛТ Усейн (д. 21.8.1986, Йамайка) – Йамайка идманчысы, спринтер. Цчгат Олимпийа (100 м – 9,69 сан; 200 м – 19,30 сан; 4×100 естафет – 37,10 сан; 2008, Пекин) вя цчгат дцнйа (100 – 9,58 сан; 200 м – 19,19 сан; 4×100 естафет – 37,31 сан; 2009, Берлин) чемпиону, дюрдгат дцнйа рекордчусудур. 

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BOLT Useyn

  БОЛТ Усейн (д. 21.8.1986, Йамайка) – Йамайка идманчысы, спринтер. Цчгат Олимпийа (100 м – 9,69 сан; 200 м – 19,30 сан; 4×100 естафет – 37,10 сан; 2008, Пекин) вя цчгат дцнйа (100 – 9,58 сан; 200 м – 19,19 сан; 4×100 естафет – 37,31 сан; 2009, Берлин) чемпиону, дюрдгат дцнйа рекордчусудур. 

  BOLT Useyn

  БОЛТ Усейн (д. 21.8.1986, Йамайка) – Йамайка идманчысы, спринтер. Цчгат Олимпийа (100 м – 9,69 сан; 200 м – 19,30 сан; 4×100 естафет – 37,10 сан; 2008, Пекин) вя цчгат дцнйа (100 – 9,58 сан; 200 м – 19,19 сан; 4×100 естафет – 37,31 сан; 2009, Берлин) чемпиону, дюрдгат дцнйа рекордчусудур.