Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  "ATLETİKO"

  “АТЛÉТИКО”  (“Атлетико де  Мадрид”) – Испанийанын футбол клубу (Мадрид). Ясасы 1903 илдя гойулмушдур. Ойунларыны “Висенте  Калдерон”  стадионунда (55,8 мин тамашачы) кечирир. 9 дяфя Испанийа (1940–96) чемпиону, 11 дяфя Испанийа Кубокунун (1960–2000), бир нечя бейнялхалг турнирин – Кубоклар кубоку (1962), Гитялярарасы Кубокун (1974) галиби олмушдур. Клубун тарихиндя ян йахшы футболчулары: Л. Бен-Барек (Мяракеш, Франса), Дирсеу (Бразилийа), Б.  Шустер, Ф. Торрес (Алманийа) вя с.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  "ATLETİKO"

  “АТЛÉТИКО”  (“Атлетико де  Мадрид”) – Испанийанын футбол клубу (Мадрид). Ясасы 1903 илдя гойулмушдур. Ойунларыны “Висенте  Калдерон”  стадионунда (55,8 мин тамашачы) кечирир. 9 дяфя Испанийа (1940–96) чемпиону, 11 дяфя Испанийа Кубокунун (1960–2000), бир нечя бейнялхалг турнирин – Кубоклар кубоку (1962), Гитялярарасы Кубокун (1974) галиби олмушдур. Клубун тарихиндя ян йахшы футболчулары: Л. Бен-Барек (Мяракеш, Франса), Дирсеу (Бразилийа), Б.  Шустер, Ф. Торрес (Алманийа) вя с.

  "ATLETİKO"

  “АТЛÉТИКО”  (“Атлетико де  Мадрид”) – Испанийанын футбол клубу (Мадрид). Ясасы 1903 илдя гойулмушдур. Ойунларыны “Висенте  Калдерон”  стадионунда (55,8 мин тамашачы) кечирир. 9 дяфя Испанийа (1940–96) чемпиону, 11 дяфя Испанийа Кубокунун (1960–2000), бир нечя бейнялхалг турнирин – Кубоклар кубоку (1962), Гитялярарасы Кубокун (1974) галиби олмушдур. Клубун тарихиндя ян йахшы футболчулары: Л. Бен-Барек (Мяракеш, Франса), Дирсеу (Бразилийа), Б.  Шустер, Ф. Торрес (Алманийа) вя с.