Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - ATÇILIQ İDMANI)
  ARXAZLU

  Иранын Ярдябил останында кянд. Мяркязи шящристанынын Нямин бюлэясиндя, Ярдябил ш.-ндян 17 км ш.-дя, Ярдябил–Астара автомобил йолундан 10 км аралыдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – ATÇILIQ İDMANI
  ARXAZLU

  Иранын Ярдябил останында кянд. Мяркязи шящристанынын Нямин бюлэясиндя, Ярдябил ш.-ндян 17 км ш.-дя, Ярдябил–Астара автомобил йолундан 10 км аралыдыр.

  ARXAZLU

  Иранын Ярдябил останында кянд. Мяркязи шящристанынын Нямин бюлэясиндя, Ярдябил ш.-ндян 17 км ш.-дя, Ярдябил–Астара автомобил йолундан 10 км аралыдыр.