Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUDAQOV


  БУДАГОВ Ъанполад Вяли оьлу (д.9.9.1971, Эцръцстанын Болниси р-нунун Фахралы к.) – Азярб. идманчысы. Азярб. Тибб Ун-тини битирмишдир (1994). Ушуанда цзря ССРИ (1990) вя Азярб. Респ. (1999) идман устасыдыр. ССРИ кубокунун галиби (1990, Алма-Ата), ССРИ чемпиону (1991, Дашкянд), Авропа кубокунун галиби (1993, Москва), Авропа чемпиону (1994, Мцнхен), дцнйа чемпионатынын эцмцш мцкафатчысы (1997, Рома), дцнйа чемпиону (1999, Щонконг) вя Дцнйа кубокунун (2001, Перуъа, Италийа) галибидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUDAQOV


  БУДАГОВ Ъанполад Вяли оьлу (д.9.9.1971, Эцръцстанын Болниси р-нунун Фахралы к.) – Азярб. идманчысы. Азярб. Тибб Ун-тини битирмишдир (1994). Ушуанда цзря ССРИ (1990) вя Азярб. Респ. (1999) идман устасыдыр. ССРИ кубокунун галиби (1990, Алма-Ата), ССРИ чемпиону (1991, Дашкянд), Авропа кубокунун галиби (1993, Москва), Авропа чемпиону (1994, Мцнхен), дцнйа чемпионатынын эцмцш мцкафатчысы (1997, Рома), дцнйа чемпиону (1999, Щонконг) вя Дцнйа кубокунун (2001, Перуъа, Италийа) галибидир.

  BUDAQOV


  БУДАГОВ Ъанполад Вяли оьлу (д.9.9.1971, Эцръцстанын Болниси р-нунун Фахралы к.) – Азярб. идманчысы. Азярб. Тибб Ун-тини битирмишдир (1994). Ушуанда цзря ССРИ (1990) вя Азярб. Респ. (1999) идман устасыдыр. ССРИ кубокунун галиби (1990, Алма-Ата), ССРИ чемпиону (1991, Дашкянд), Авропа кубокунун галиби (1993, Москва), Авропа чемпиону (1994, Мцнхен), дцнйа чемпионатынын эцмцш мцкафатчысы (1997, Рома), дцнйа чемпиону (1999, Щонконг) вя Дцнйа кубокунун (2001, Перуъа, Италийа) галибидир.