Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BRUSNİKİNA Olqa


  БРУСНИКИНА Олга Александровна (д.9.11.1978, Москва) – Русийа идманчысы (синхрон цзэцчцлцк), Русийанын ямякдар идман устасы (2000). 3 дяфя Олимпийа Ойунлары (2000, Сидней – дует, 2000, 2004, Афина – груп щярякятляриндя), дяфялярля дцнйа вя Авропа (1997–2000) чемпиону олмушдур. 

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BRUSNİKİNA Olqa


  БРУСНИКИНА Олга Александровна (д.9.11.1978, Москва) – Русийа идманчысы (синхрон цзэцчцлцк), Русийанын ямякдар идман устасы (2000). 3 дяфя Олимпийа Ойунлары (2000, Сидней – дует, 2000, 2004, Афина – груп щярякятляриндя), дяфялярля дцнйа вя Авропа (1997–2000) чемпиону олмушдур. 

  BRUSNİKİNA Olqa


  БРУСНИКИНА Олга Александровна (д.9.11.1978, Москва) – Русийа идманчысы (синхрон цзэцчцлцк), Русийанын ямякдар идман устасы (2000). 3 дяфя Олимпийа Ойунлары (2000, Сидней – дует, 2000, 2004, Афина – груп щярякятляриндя), дяфялярля дцнйа вя Авропа (1997–2000) чемпиону олмушдур.