Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUYUNDA


  BUYUNDÁ – RF-dя, Maqadan vil.-ndя чay. Kolыma чayыnыn saь qolu. Uz. 434 km, hюvzяsinin sah. 24,8 min km2. Kolыma yaylasы ilя axыr. Aшaьы axыnы astanalыdыr. Qar vя yaьыш sularы ilя qidalanыr. Oktyabrdan mayadяk donmuш olur. Hюvzяsindя 1500-dяn чox gюl var.


  Буйунда чайы.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUYUNDA


  BUYUNDÁ – RF-dя, Maqadan vil.-ndя чay. Kolыma чayыnыn saь qolu. Uz. 434 km, hюvzяsinin sah. 24,8 min km2. Kolыma yaylasы ilя axыr. Aшaьы axыnы astanalыdыr. Qar vя yaьыш sularы ilя qidalanыr. Oktyabrdan mayadяk donmuш olur. Hюvzяsindя 1500-dяn чox gюl var.


  Буйунда чайы.

  BUYUNDA


  BUYUNDÁ – RF-dя, Maqadan vil.-ndя чay. Kolыma чayыnыn saь qolu. Uz. 434 km, hюvzяsinin sah. 24,8 min km2. Kolыma yaylasы ilя axыr. Aшaьы axыnы astanalыdыr. Qar vя yaьыш sularы ilя qidalanыr. Oktyabrdan mayadяk donmuш olur. Hюvzяsindя 1500-dяn чox gюl var.


  Буйунда чайы.