Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BYORN


  БYOРН Дели (д.19.6.1967, Елверум) – Норвеч идманчысы. Хизяксцрмя идманы цзря 16-cы (1992,Албервил; 15 км тягибетмя, 50 км сярбяст, 4х10 км реле), 17-ci (1994, Лиллеhаммер; 10 км классик, 15 км гундерсон) vя 18-ci (1998, Нагано; 10 км классик, 50 км сярбяст, 40х10 км реле) Qыш Olimpiya Oyunlarыnыn, дяфялярля дцнйа (1991, 1993, 1995, 1997) чемпиону olmuш, Дцнйа кубоку yarышlarыnda (1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999) галиб gяlmiшdir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BYORN


  БYOРН Дели (д.19.6.1967, Елверум) – Норвеч идманчысы. Хизяксцрмя идманы цзря 16-cы (1992,Албервил; 15 км тягибетмя, 50 км сярбяст, 4х10 км реле), 17-ci (1994, Лиллеhаммер; 10 км классик, 15 км гундерсон) vя 18-ci (1998, Нагано; 10 км классик, 50 км сярбяст, 40х10 км реле) Qыш Olimpiya Oyunlarыnыn, дяфялярля дцнйа (1991, 1993, 1995, 1997) чемпиону olmuш, Дцнйа кубоку yarышlarыnda (1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999) галиб gяlmiшdir.

  BYORN


  БYOРН Дели (д.19.6.1967, Елверум) – Норвеч идманчысы. Хизяксцрмя идманы цзря 16-cы (1992,Албервил; 15 км тягибетмя, 50 км сярбяст, 4х10 км реле), 17-ci (1994, Лиллеhаммер; 10 км классик, 15 км гундерсон) vя 18-ci (1998, Нагано; 10 км классик, 50 км сярбяст, 40х10 км реле) Qыш Olimpiya Oyunlarыnыn, дяфялярля дцнйа (1991, 1993, 1995, 1997) чемпиону olmuш, Дцнйа кубоку yarышlarыnda (1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999) галиб gяlmiшdir.