Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AYDINBULAQ QÜLLƏSİ, Ağcaqala, Meydanqala, Qız Qalası

  АЙДЫНБУЛАГ  ГЦЛЛЯСИ,  А ь ъ а г а л  а,   М е й д а н г а л а,   Гыз  Гала с ы – Шяки р-ну Айдынбулаг к.-нин шм.ында гцлля (тягр. 9–13 ясрляр, щцнд. 10,5 м-дир). Чайдашыдан дюрдкцнъ формада тикилмишдир. Кцнълярин щяр бириндя йарымдаиряви бцръ вар. Цч мяртябялидир. 1-ъи мяртябянин ш. диварында гапы, 2 вя 3-ъц мяртябялярдя пянъяря йери вар. А.г. кешикчи мянтягяляриндян бири олмушдур. Гисмян даьылмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AYDINBULAQ QÜLLƏSİ, Ağcaqala, Meydanqala, Qız Qalası

  АЙДЫНБУЛАГ  ГЦЛЛЯСИ,  А ь ъ а г а л  а,   М е й д а н г а л а,   Гыз  Гала с ы – Шяки р-ну Айдынбулаг к.-нин шм.ында гцлля (тягр. 9–13 ясрляр, щцнд. 10,5 м-дир). Чайдашыдан дюрдкцнъ формада тикилмишдир. Кцнълярин щяр бириндя йарымдаиряви бцръ вар. Цч мяртябялидир. 1-ъи мяртябянин ш. диварында гапы, 2 вя 3-ъц мяртябялярдя пянъяря йери вар. А.г. кешикчи мянтягяляриндян бири олмушдур. Гисмян даьылмышдыр.

  AYDINBULAQ QÜLLƏSİ, Ağcaqala, Meydanqala, Qız Qalası

  АЙДЫНБУЛАГ  ГЦЛЛЯСИ,  А ь ъ а г а л  а,   М е й д а н г а л а,   Гыз  Гала с ы – Шяки р-ну Айдынбулаг к.-нин шм.ында гцлля (тягр. 9–13 ясрляр, щцнд. 10,5 м-дир). Чайдашыдан дюрдкцнъ формада тикилмишдир. Кцнълярин щяр бириндя йарымдаиряви бцръ вар. Цч мяртябялидир. 1-ъи мяртябянин ш. диварында гапы, 2 вя 3-ъц мяртябялярдя пянъяря йери вар. А.г. кешикчи мянтягяляриндян бири олмушдур. Гисмян даьылмышдыр.