Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULLAYEV Musa Zakir oğlu 

  АБДУЛЛАЙЕВ Муса Закир оьлу (д.8.2.1982, Ерм. ССР. Гугарк р-нунун Щаллавар к.) – Азярб. идманчысы. Бакы Дювлят Ун- тини битирмишдир (2006). Кикбоксинг цзря цчгат Азярб. чемпиону (2000, 2001, 2003), Дцнйа кубокунун сащиби (2000), дцнйа чемпионудур (2007, Анкара).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULLAYEV Musa Zakir oğlu 

  АБДУЛЛАЙЕВ Муса Закир оьлу (д.8.2.1982, Ерм. ССР. Гугарк р-нунун Щаллавар к.) – Азярб. идманчысы. Бакы Дювлят Ун- тини битирмишдир (2006). Кикбоксинг цзря цчгат Азярб. чемпиону (2000, 2001, 2003), Дцнйа кубокунун сащиби (2000), дцнйа чемпионудур (2007, Анкара).

  ABDULLAYEV Musa Zakir oğlu 

  АБДУЛЛАЙЕВ Муса Закир оьлу (д.8.2.1982, Ерм. ССР. Гугарк р-нунун Щаллавар к.) – Азярб. идманчысы. Бакы Дювлят Ун- тини битирмишдир (2006). Кикбоксинг цзря цчгат Азярб. чемпиону (2000, 2001, 2003), Дцнйа кубокунун сащиби (2000), дцнйа чемпионудур (2007, Анкара).