Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZADƏ

  АЗАДЯ  –  биткин  фикир   ифадя  едян  вя мцстягил ишляня  билян тяк поетик мисра. Мязмунъа   башга,   ялавя   бир   мисра   иля бирляшмяйя ещтийаъ олмадыьы цчцн А. адланыр.   Мяс., “Баьбан бир эцл цчцн мин хара  хидмяткар  олур”  (Лаядри);  “Талейи йар оланын йар сарар йарясини”   (Рамиз Паша). Беля мисралара бязян  бяръястя мисра да дейилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZADƏ

  АЗАДЯ  –  биткин  фикир   ифадя  едян  вя мцстягил ишляня  билян тяк поетик мисра. Мязмунъа   башга,   ялавя   бир   мисра   иля бирляшмяйя ещтийаъ олмадыьы цчцн А. адланыр.   Мяс., “Баьбан бир эцл цчцн мин хара  хидмяткар  олур”  (Лаядри);  “Талейи йар оланын йар сарар йарясини”   (Рамиз Паша). Беля мисралара бязян  бяръястя мисра да дейилир.

  AZADƏ

  АЗАДЯ  –  биткин  фикир   ифадя  едян  вя мцстягил ишляня  билян тяк поетик мисра. Мязмунъа   башга,   ялавя   бир   мисра   иля бирляшмяйя ещтийаъ олмадыьы цчцн А. адланыр.   Мяс., “Баьбан бир эцл цчцн мин хара  хидмяткар  олур”  (Лаядри);  “Талейи йар оланын йар сарар йарясини”   (Рамиз Паша). Беля мисралара бязян  бяръястя мисра да дейилир.