Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEREL BUZLAĞI

  БЕРÉЛ БУЗЛАЬЫ, Бюйцк вя Кичик – мцряккяб дяря бузлаьы. РФ-дя, Алтай Респ. яразисиндя, Белуха д.-нын ъ. йамаъындадыр. Бюйцк Б.б. (уз. тягр. 10,4 км, сащ. 10,3 км2) 1950 м щцнд.-йядяк, Кичик Б.б. (уз. тягр. 8,3 км, сащ. 8,9 км2) 2100 м щцнд.-йядяк енир. Аь Берел чайыны ямяля эятирир.

                                                                  

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEREL BUZLAĞI

  БЕРÉЛ БУЗЛАЬЫ, Бюйцк вя Кичик – мцряккяб дяря бузлаьы. РФ-дя, Алтай Респ. яразисиндя, Белуха д.-нын ъ. йамаъындадыр. Бюйцк Б.б. (уз. тягр. 10,4 км, сащ. 10,3 км2) 1950 м щцнд.-йядяк, Кичик Б.б. (уз. тягр. 8,3 км, сащ. 8,9 км2) 2100 м щцнд.-йядяк енир. Аь Берел чайыны ямяля эятирир.

                                                                  

  BEREL BUZLAĞI

  БЕРÉЛ БУЗЛАЬЫ, Бюйцк вя Кичик – мцряккяб дяря бузлаьы. РФ-дя, Алтай Респ. яразисиндя, Белуха д.-нын ъ. йамаъындадыр. Бюйцк Б.б. (уз. тягр. 10,4 км, сащ. 10,3 км2) 1950 м щцнд.-йядяк, Кичик Б.б. (уз. тягр. 8,3 км, сащ. 8,9 км2) 2100 м щцнд.-йядяк енир. Аь Берел чайыны ямяля эятирир.