Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEZOAR

  БЕЗОÁР (безоар дашы) – 1) безоар кечисинин (гайакечис и) мядясиндя вя баьырсаьында минераллашмыш ярп; 2) щейванларын, башлыъа олараг эювшяйянлярин вя атларын, бязян ися ит, пишик вя донузларын мядя-баьырсаг йолунда ямяля эялян бярк цзви тюрямя. Б. мядя селийи иля бир-бириня йапышараг бяркийян щейван тцкляриндян (пилобезоарлар, лат. пилус – тцк), йахуд битки лифляриндян (фитобезоарлар, йун. пщйтон – битки) ибарят олур. Б.-ын ямяля эялмясиня щейванын узун мцддят габалифли йемлярдян истифадя етмяси, йун йемяси вя с. сябяб олур. Мцалиъяси: ъярращи мцдахиля (абомазотомийа).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEZOAR

  БЕЗОÁР (безоар дашы) – 1) безоар кечисинин (гайакечис и) мядясиндя вя баьырсаьында минераллашмыш ярп; 2) щейванларын, башлыъа олараг эювшяйянлярин вя атларын, бязян ися ит, пишик вя донузларын мядя-баьырсаг йолунда ямяля эялян бярк цзви тюрямя. Б. мядя селийи иля бир-бириня йапышараг бяркийян щейван тцкляриндян (пилобезоарлар, лат. пилус – тцк), йахуд битки лифляриндян (фитобезоарлар, йун. пщйтон – битки) ибарят олур. Б.-ын ямяля эялмясиня щейванын узун мцддят габалифли йемлярдян истифадя етмяси, йун йемяси вя с. сябяб олур. Мцалиъяси: ъярращи мцдахиля (абомазотомийа).

  BEZOAR

  БЕЗОÁР (безоар дашы) – 1) безоар кечисинин (гайакечис и) мядясиндя вя баьырсаьында минераллашмыш ярп; 2) щейванларын, башлыъа олараг эювшяйянлярин вя атларын, бязян ися ит, пишик вя донузларын мядя-баьырсаг йолунда ямяля эялян бярк цзви тюрямя. Б. мядя селийи иля бир-бириня йапышараг бяркийян щейван тцкляриндян (пилобезоарлар, лат. пилус – тцк), йахуд битки лифляриндян (фитобезоарлар, йун. пщйтон – битки) ибарят олур. Б.-ын ямяля эялмясиня щейванын узун мцддят габалифли йемлярдян истифадя етмяси, йун йемяси вя с. сябяб олур. Мцалиъяси: ъярращи мцдахиля (абомазотомийа).